Seznam intervencij in okvirni podatki o vrsti nesreA?e oz. poA?ara.

Upamo, da tudi v prihodnje ne bo veliko poA?arov ter drugih naravnih in drugih nesreA?!

“Na pomoA?!”

Intervencije v letu 2011

Datum interveniranja Vrsta intervencije Lokacija Delo na intervenciji Uporabljeno vozilo A�tevilo gasilcev
2. 2. 2011 PoA?ar v objektu VH Preserje PrezraA?evanje GVC 16/25 2
29 .6. 2011 PoA?ar na A?eleznici GoriA?ica pod Krimom – Kamnik pod Krimom GaA?enje lesenih pragov GVC 16/25 4
29. 6. 2011 PoA?ar na A?eleznici Most A?ez Ljubljanico GaA?enje lesenih pragov GVC 16/25 4
29. 8. 2011 PoA?ar v naravi Kamnik pod Krimom GaA?enje trave GVC 16/25 4

Intervencije v letu 2010

Datum interveniranja Vrsta intervencije Lokacija Delo na intervenciji Uporabljeno vozilo A�tevilo gasilcev
17. 4. 2010 Gozdni poA?ar PodpeA? – sv. JoA?ef Prevoz vode GVC 16/25 in AC 16/50 5
23 .7. 2010 TravniA?ki poA?ar Kamnik pod Krimom – mah GaA?enje travnika GVC 16/25, AC 16/50 in GV-1 10
6. 9. 2010 GaA?enje poA?ara Gorenja Brezovica 16 GaA?enje sobe nad garaA?o GVC 16/25 in AC 16/50 8
18. 9 .2010 TehniA?na pomoA? A?abnica A?rpanje vode GVC 16/25 in GV-1 12
18. 9. 2010 TehniA?na pomoA? Prevalje, Jezero A?rpanje vode GV-1 7
19. 9. 2010 TehniA?na pomoA? Prevalje, Jezero A?rpanje vode GVC 16/25 7
20. 9. 2010 TehniA?na pomoA? Kamnik pod Krimom 7 A?rpanje vode 1
21. 9. 2010 TehniA?na pomoA? Dolenja Brezovica A?rpanje vode GV-1 4
22. 9. 2010 TehniA?na pomoA? PodpeA? 64 A?rpanje vode 2
23. 9. 2010 TehniA?na pomoA? Kamnik pod Krimom A?rpanje vode 4
2. 10. 2010 TehniA?na pomoA? Kamnik pod Krimom Pobiranje vreA? 2

Intervencije v letu 2009

Datum in A?as Vrsta intervencije Kraj A�t. gasilcev A�t. vozil
15. 1. 2009 1:00 PoA?ar lesene garaA?e PodpeA? 9 GV-1 in AC 16/50
23. 3. 2009 14:16 Gozdni poA?ar Preserje 12 GV-1 in AC 16/50
17 .5. 2009 13:00 Prometna nesreA?a – izlitje olja Kamnik pod Krimom 3 AC 16/50
22. 8. 2009 18:30 DimniA?ki poA?ar Kamnik pod Krimom 3 AC 16/50
16. 10. 2009 20:47 PoA?ar zabojnika Kamnik pod Krimom 3 AC 16/50
21. 10. 2009 13:25 PoA?ar skladiA?A?a Jezero 10 GV-1 in AC 16/50
18. 11. 2009 18:40 TehniA?na pomoA? – pes v jaA?ku Kamnik pod Krimom 8 GVC 16/25

Intervencije v letu 2008

Datum in A?as Vrsta intervencije Kraj A�t. gasilcev A�t. vozil
8. 8. 2008 15:30 Neurje, toA?a Brezovica, Vnanje Gorice 6 AC 16/50

Intervencije v letu 2007

Datum in A?as Vrsta intervencije Kraj A�t. gasilcev A�t. vozil
18 .4. 2007 19:00 PoA?ar v gospodarskem objektu Kamnik pod Krimom 14 GV-1 in AC 16/50
28. 4. 2007 23:07 TravniA?ki poA?ar Kamnik pod Krimom 7 GV-1 in AC 16/50

Intervencije v letu 2006

Datum in A?as Vrsta intervencije Kraj A�t. gasilcev A�t. vozil
13. 3. 2006 3:58 PoA?ar vozila Gorenja Brezovica 3 AC 16/50
3. 6. 2006 13:07 PoA?ar hleva Vnanje Gorice 13 GV-1 in AC 16/50
29. 7. 2006 16:48 TravniA?ki poA?ar Prevalje pod Krimom 3 AC 16/50