Intervencija 6/2016

Nekaj podatkov o intervenciji:

Čas in kraj nastanka 9.9.2016, 4:33, Gorenja Brezovica
Tip nesreče Požar
Št. sodelujočih gasilcev (društev) 22(2)
Uporabljena vozila GVC 16/25, GV-1, GVM
Krajši opis Na gozdni poti so zapustili kombi vozilo in ga zažgali. Požar smo pogasili. Domači gasilci so ostali na požarni straži in za morebitno pomoč policiji
Nastala škoda/poškodbe Pogorelo kombi vozilo

Nazaj na intervencije