Operativa

Alarmiranje

Alarmiranje gasilske enote poteka preko Regijskega centra za obveščanje (RECO) Ljubljana, ki sprejme klic v sili na številko 112. Ko operater sprejme klic, se na podlagi podatkov klicočega, operativnih načrtov in teritorija nezgode, odloči, katero enoto bo alarmiral. Alarmiranje poteka večinoma preko tihega alarmiranja (pozivnikov), lahko pa tudi preko javne sirene, ki je na gasilskem domu in jo prav tako aktivira RECO. Operativni gasilci se takoj po prejemu poziva zberemo v orodišču ter z ustreznimi vozili in opremo izvozimo na mesto posredovanja.

Izobraževanje

Člani GE Kamnik pod Krimom se vseskozi izobražujemo - v skladu z letnim  planom izobraževanja Gasilske zveze Brezovica in Gasilske zveze Slovenije.