Alarmiranje

Alarmiranje gasilske enote poteka preko Regijskega centra za obveA?A?anje (RECO) Ljubljana, ki sprejme klic v sili na A?tevilko 112. Ko operater sprejme klic, se na podlagi podatkov klicoA?ega, operativnih naA?rtov in teritorija nezgode, odloA?i, katero enoto bo alarmiral. Alarmiranje poteka veA?inoma preko tihega alarmiranja (pozivnikov), lahko pa tudi preko javne sirene, ki je na gasilskem domu in joA�prav tako aktivira RECO. Operativni gasilci se takoj po prejemu poziva zberemo v orodiA?A?u terA�z ustreznimi vozili in opremo izvozimo na mesto posredovanja.

IzobraA?evanje

A?lani GE Kamnik pod Krimom se vseskozi izobraA?ujemoA�- v skladu z letnimA� planom izobraA?evanjaA�Gasilske zveze Brezovica in Gasilske zveze Slovenije.