Intervencija 2/2014

Nekaj podatkov o intervenciji:

Čas in kraj nastanka 11.4.2014, 8:00, Gorenja Brezovica
Tip nesreče Tehnična pomoč – odpravljanje posledic žledoloma
Št. sodelujočih gasilcev (društev) 10(1)
Uporabljena vozila GVC 16/25 in GV-1
Krajši opis Čiščenje drevja pod daljnovodom zaradi potrebnih popravil daljnovoda (Elektro) in odpravljanje drugih posledic žledoloma
Nastala škoda/poškodbe Škoda je nastala na napeljavi in na daljnovodu

⇐ nazaj na Intervencije