VRH

MeddruA?tvena vaja AkrapoviA? 2012

VRH

Uporaba termo kamere

V soboto 2.6.2012 smo gasilci GZ Brezovice preizkusili termo kamero, katero je kupila civilna zaA?A?ita. Iz vsakega druA?tva sta se uporabe nauA?ila dva operativna A?lana, kamero pa bo sicer v vozilu imelo osrednje druA?tvo PGD PodpeA?.

Z IR termo kamero lahko hitro najdemo A?ariA?A?e poA?ara in izmerimo njegovo temperaturo, ter temperaturo v prostoru, ali pa nam je v veliko pomoA? pri iskanju pogreA?anih oseb.

 

VRH

DruA?tvena vaja

V sredo 18.4.2012 smo izvedli nenapovedano gasilsko vajo, gaA?enje gospodarskga objekta. Pri vaji smo uporabili GVC 16/25 in AC 16/50. Izvedli smo dva zunanja napada in enega notranjega. Notranji napadalci pa so morali preiskati objekt in iznesti ponesreA?enca, ki ga je nato bolniA?ar oskrbel.A� V sklopu vaje smo naredili A?e postavitev in uporabo trodelne lestve.

VRH

TeA?aj vodja skupine 2011

V januarju 2011 so kandidati naA?ega druA?tva in ostalih gasilskih druA?tev v Gasilski zvezi Brezovica priA?eli s teoretiA?nim delom teA?aja za vodjo skupine.A� V nedeljo, 10. 4. 2011, so se vsi udeleA?iliA� praktiA?nih vaj v PodpeA?i. V soboto, 16. 4. 2011, po so uspeA?no opravili A?e zakljuA?ne vaje v IzobraA?evalnem centru RS na Igu.
Iz naA?ega druA?tva se je teA?aja udeleA?ilo 11 gasilk in gasilcev, ki so si po konA?anem izobraA?evanjuA�pridobili A?in “viA?ji gasilec”.

VRH

MeddruA?tvena vaja na Poslovni objekt Plan – Net

V petek 18.3.2011 je gasilska enota Kamnika pod Krimom organizirala meddruA?tveno vajo na objekt Plan – Net v Kamniku pod Krimom. Vajo je pripravil in vodil poveljnik Miran Repar, ki jo izvedel za uspeA?en zakljuA?ek teA?aja vodja enot. Na vaji sta poleg domaA?e enote sodelovali A?e GE PodpeA? in GE Jezero. Na vaji smo izvedli vstop treh skupin notranjih napadalcev, izvedli tri pasivne zunanje napade. Na vaji so sodelovali tudi domaA?i in jezerski gasilci – bolniA?arji.
Hvala vodstvu podjeta Plan-Net in zaposlenim, da so nam omogoA?ili izvedbo vaje.