KRATKA PREDSTAVITEV:

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimom je bilo ustanovljeno leta 1913. Vanj je včlanjenih preko 200 članov. Po aktualni kategorizaciji društev, društvo od leta 2008 spada v II. kategorijo. Vključeno je v Gasilsko zvezo Brezovica, regijo Ljubljana 1 in Gasilsko zvezo Slovenije.
Operativni gasilci se vseskozi izobražujemo. V ta namen organiziramo vaje in sodelujemo na vajah sosednjih društev. Udeležujemo se tečajev, organiziranih v okviru Gasilske zveze Brezovica, regije Ljubljana I in Gasilske zveze Slovenije.
Vsi operativni gasilci imamo opravljen predpisani zdravniški pregled. V društvu so aktivni tudi mladi. Nad njimi bdijo mentorji in skrbijo za vzgojo in izobraževanje mladih gasilk in gasilcev. Gasilska enota posreduje predvsem na intervencijah v Kamniku pod Krimom, Preserju, Dolenji in Gorenji Brezovici, Goričici pod Krimom, po potrebi pa na celotnem območju Občine Brezovica in tudi širše.

Upravni odbor:

   • Alen Kramar – predsednik,
   • Matic Gregorka – namestnik predsednika
   • Nejc Ulaga – poveljnik
   • Andrej Božič – namestnik poveljnika
   • Petra Šuštar – tajnica
   • Zlata Makovec – blagajničarka
   • Marko Istenič – član
   • Zdenko Pal – član
   • Martin Šuštaršič – član
   • Dragica Lenarčič – predstavnica članic
   • Drago Lenarčič – predstavnik veteranov
   • Manca Gregorka – predstavnica mladine

Poveljstvo:

   • Nejc Ulaga – poveljnik
   • Andrej Božič – namestnik poveljnika
   • Miran Repar – podpoveljnik
   • Jure Bačar – podpoveljnik
   • Nejc Rot – pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal
   • Jernej Jerina – pomočnik poveljnika za radijske zveze
   • Rok Peršin – pomočnik poveljnika za prvo pomoč
   • Janez Trobevšek – glavni strojnik
   • Martin Šuštaršič – orodjar

Nadzorni odbor:

   • Jure Volk – predsednik
   • Janez Kirn – član
   • Igor Ulaga – član

Disciplinska komisija:

   • Janko Makovec, predsednik
   • Beti Cimerman, član
   • Marko Istenič, član
   • Dušan Kolarič, nadomestni član
   • Janez Trobevšek, nadomestni član

Članstvo

Vrsta člana Število članov
Pionir 11
Mladinec 15
Pripravnik 10
Operativec 32
Operativec – rezerva 2
Veteran 15
Prostovoljni gasilec 63
Neaktivni gasilec 65
Skupaj 212