Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimom je bilo ustanovljeno leta 1913. Vanj je včlanjenih preko 200 članov. Po aktualni kategorizaciji društev, društvo od leta 2008 spada v II. kategorijo. Vključeno je v Gasilsko zvezo Brezovica, regijo Ljubljana 1 in Gasilsko zvezo Slovenije.
Operativni gasilci se vseskozi izobražujemo. V ta namen organiziramo vaje in sodelujemo na vajah sosednjih društev. Udeležujemo se tečajev, organiziranih v okviru Gasilske zveze Brezovica, regije Ljubljana I in Gasilske zveze Slovenije.
Vsi operativni gasilci imamo opravljen predpisani zdravniški pregled.
V društvu so aktivni tudi mladi. Nad njimi bdijo mentorji in skrbijo za vzgojo in izobraževanje mladih gasilk in gasilcev.
Gasilska enota posreduje predvsem na intervencijah v Kamniku pod Krimom, Preserju, Dolenji in Gorenji Brezovici, Goričici pod Krimom, po potrebi pa na celotnem območju Občine Brezovica in tudi širše.

Upravni odbor:

 • Alen Kramar – predsednik,
 • Matic Gregorka – namestnik predsednika
 • Nejc Ulaga – poveljnik
 • Andrej Božič – namestnik poveljnika
 • Petra Šuštar – tajnica
 • Zlata Makovec – blagajničarka
 • Marko Istenič – član
 • Zdenko Pal – član
 • Martin Šuštaršič – član
 • Dragica Lenarčič – predstavnica članic
 • Drago Lenarčič – predstavnik veteranov
 • Manca Gregorka – predstavnica mladine

Poveljstvo:

 • Nejc Ulaga – poveljnik
 • Andrej Božič – namestnik poveljnika
 • Miran Repar – podpoveljnik
 • Jure Bačar – podpoveljnik
 • Nejc Rot – pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal
 • Jernej Jerina – pomočnik poveljnika za radijske zveze
 • Rok Peršin – pomočnik poveljnika za prvo pomoč
 • Janez Trobevšek – glavni strojnik
 • Martin Šuštaršič – orodjar

Nadzorni odbor:

 • Jure Volk – predsednik
 • Janez Kirn – član
 • Igor Ulaga – član

Disciplinska komisija:

 • Janko Makovec, predsednik
 • Beti Cimerman, član
 • Marko Istenič, član
 • Dušan Kolarič, nadomestni član
 • Janez Trobevšek, nadomestni član

Članstvo

Vrsta člana Število članov
Pionir 11
Mladinec 15
Pripravnik 10
Operativec 32
Operativec – rezerva 2
Veteran 15
Prostovoljni gasilec 63
Neaktivni gasilec 65
Skupaj 212