Preventiva

Klic v sili 112

NesreA?e so lahko zelo razliA?ne, za vse pa velja naslednje:

 • skuA?ajmo ohraniti mirno kri,
 • A?e je le mogoA?e, skuA?ajmo pomagati sebi in drugim,
 • najprej poiA?A?imo pomoA? pri najbliA?jih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreA?e,
 • A?e presodimo, da situacije ne bomo mogli reA?iti sami, nemudoma pokliA?imo center za obveA?A?anje na telefonsko A?tevilko 112.

A�tevilko 112 pokliA?ite:

 1. A?e potrebujete nujno medicinsko pomoA?, pomoA? gasilcev, nujno veterinarsko pomoA?, pomoA? gorskih ali jamarskih reA?evalcev.
 2. A?e opazite, da gori, izteka nevarna snov,A� je onesnaA?ena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali sneA?ni plaz,A�so pretrgane elektriA?ne ali telefonske A?ice ali A?e opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za A?ivljenje ali zdravje ljudi in A?ivali ali za varnost premoA?enja, kulturne dediA?A?ine in okolja.
 3. A?e ob nesreA?i ali zveA?ani nevarnosti naravne ali druge nesreA?e, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, elektriA?no energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omreA?ju ter o stanju sneA?ne odeje v visokogorju.

Ko kliA?ete na A?tevilko 112, povejte:

 • kdo kliA?e,
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo,
 • kdaj se je zgodilo,
 • koliko je ponesreA?encev,
 • kakA?ne so poA?kodbe,
 • kakA?ne so okoliA?A?ine na kraju nesreA?e (poA?ar, nevarne snovi, poA?kodovane plinovodne ali druge napeljave … ),
 • kakA?no pomoA? potrebujete.

Ne pozabite! Pri veA?ini nesreA? je A?as najpomembnejA?i dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.