Nov gasilski dom

Gasilstvo v Kamniku pod Krimom se je začelo razvijati leta 1913, ko je bilo ustanovljeno gasilsko društvo. Zgrajen je bil tudi gasilski dom, ki je ustrezal takratnim potrebam. Danes imamo člani društva večja vozila, več orodja in pripomočkov ter drugačne potrebe kot takrat. Ideja o večjih gasilskih prostorih v Kamniku pod Krimom je zato stara že nekaj let. Leta 2009 smo kupili in opremili sodobno gasilsko vozilo GVC 16/25 s pogonom 4×4. Prav tega vozila pa zaradi premajhne garaže ne moremo parkirati v svojo garažo, zato že od leta 2008 iščemo rešitve za dozidavo oz. novogradnjo gasilskega doma.

V spodnjem delu zdajšnjega objekta imamo dve garaži za gasilska vozila, orodišče in gasilski stolp, v mansardi manjšo sejno sobo in dvorano, kjer se vsako leto odvija občni zbor. Takrat dvorana poka po šivih.

Že leta 2008 smo ustanovili gradbeni odbor, ki je takoj začel z aktivnostmi v zvezi z iskanjem lokacije za nov gasilski dom. Rešitve smo videli in iskali na osmih lokacijah, ki bi bile primerne ali pogojno primerne za gradnjo novega gasilskega doma v Kamniku pod Krimom. Za možne lokacije smo pripravili tudi idejne zasnove. Po izbiri lokacije smo pričeli z zbiranjem in izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V februarju 2012 smo tako pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo novega gasilskega doma na parceli, veliki 600 m2. Z gradnjo smo v preteklih tednih že začeli. Gradnja objekta je klasična.

Objekt bo zgrajen v treh etažah, in sicer: klet, pritličje in mansarda. V kleti bo skladišče opreme, kotlovnica in večnamenski prostor. V pritličju bodo prostori namenjeni operativnem delu društva, in sicer garaža za tri vozila, gasilski stolp, garderoba in sanitarije. V mansardi bo manjša sejna soba, dvorana in druge sanitarije. Izven osnovnega dela objekta bomo zgradili muzejski del, v katerem bo stari gasilski voz.

Da bomo zahtevni projekt lahko končali, ponovno potrebujemo vašo pomoč. Če ste nam pripravljeni pomagati s finančnimi sredstvi, lahko le-ta nakažete na naš transakcijski račun SI56 0202 7025 3276 512, odprt pri NLB, d. d.

Za informacije se lahko obrnete na predsednico Dragico Brancelj, GSM: 041/384-031.

Prijazno se Vam zahvaljujemo za vašo materialno in moralno pomoč, ki nam je nikoli ne odrečete.