Gasilstvo v Kamniku pod Krimom se je začelo razvijati leta 1913, ko je bilo ustanovljeno gasilsko društvo. Zgrajen je bil tudi gasilski dom, ki je ustrezal takratnim potrebam. Danes imamo gasilci večja vozila, več orodja in pripomočkov ter drugačne potrebe kot takrat. Ideja o večjih gasilskih prostorih v Kamniku pod Krimom je zato stara že nekaj let. Leta 2009 smo kupili in opremili sodobno gasilsko vozilo GVC 16/25 s pogonom 4×4. Prav tega vozila pa zaradi premajhne garaže nismo mogli parkirati v svojo garažo, zato leta 2008 začeli z aktivnostmi za dozidavo oz. novogradnjo gasilskega doma.

V spodnjem delu starega objekta smo imeli dve garaži za gasilska vozila, manjše orodišče in gasilski stop s sireno. Gasilski stolp je bil namenjem shranjevanju manjših stvari in cevi. Prav tako smo ga uporabljali za sušenje mokrih cevi. V mansardi starega poslopja smo imeli manjšo sejno sobo in dvorano, kjer se je vsako leto odvijal občni zbor. Ob takih dogodkih je dvorana pokala po šivih.

 Slike idejnega projekta za novi gasilski dom v Kamnik pod Krimom:

Začelo se je 2008 z ustanovitvijo gradbenega odbora, ki je takoj začel z aktivnostmi v zvezi z iskanjem lokacije za nov gasilski dom. Rešitve smo videli in iskali na osmih lokacijah, ki bi bile primerne ali pogojno primerne za gradnjo novega gasilskega doma v Kamniku pod Krimom. Za možne lokacije smo pripravili tudi idejne zasnove. Po izbiri lokacije smo pričeli z zbiranjem in izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V februarju 2012 smo tako pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo novega gasilskega doma na parceli, veliki 600 m2. Z gradnjo smo oz. izkopom smo začeli že pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 

V gradnjo je bilo vloženega veliko našeega prostovoljnega dela in prostega časa, vendar smo z gradnjo hitro napredovali, kar nam je vlivalo pogum in zadovoljstvo ter nam dajalo zagon za nadaljevanje gradnje. Seveda so nam pri gradnji pomagali tudi delavci podjetja Gradnje Grča d.o.o., ki so nam s svojimi dolgoletnimi izkušnjami olajšali delo. Zadali smo si cilj, da do konca leta pod eno streho združimo našo gasilsko mehanizacijo. Obenem se zahvaljujemo vsem našim krajanom, sosednjim gasilskim društvom, podjetnikom, ki so nam pri gradnji pomagali.

Utrinki iz same gradnje so zbrani v spodnji galeriji:

 

Gradnja objekta je klasična. Objekt je zgrajen v treh etažah in eni medetaži:

    1. klet: Skladišče opreme z manjšo garažo, kotlovnica in dva večnamenska prostora z ločenima vhodoma.
    2. pritličje: tri večje garaže z garderobo, gasilski stolp, sanitarije, poveljniška soba in prostor za manjši gasilski muzej,
    3. medetaža: soba za predsednika društva in društvenih arhiv, večnamenski manjši prostor,
    4. mansarda: manjša sejna soba, sanitarije in velika dvorana

Za informacije se lahko obrnete na predstavnike društva.

Prijazno se Vam zahvaljujemo za vašo materialno in moralno pomoč, ki nam je nikoli ne odrečete