Vas Kamnik pod Krimom leži na nadmorski višni 339m, na zahodnem pobočju Krimskega hribovja, na obrobju Ljubljanskega barja. Vas spada v krajevno skupnost Podpeč-Preserje in leži na njenem jugozahodnem delu. Meji na tri vasi: Podpeč, Preserje in Goričica-Prevalje.

Središče vasi je strnjeno naselje na vrhu hriba z večjimi gospodarskimi poslopji (20). Vas sama pa je dokaj raztresena oziroma neenakomerno porazdeljena na njenem ozemlju. Posamezni dele vasi so vaščani po svoje poimenovali – to je značilno skoraj za vsako vas – in taka poimenovanja so prišla v navado tudi nam gasilcem. Vas se torej deli na center, spodnje in zgornje Laze,Škrlivc 1 in 2, Kasirnice, naselje proti Ulčnarju in naselje Podkamnik.

V današnjem času se vas Kamnik pod Krimom zelo hitro veča in dobiva novo podobo, saj se vse več ljudi preseljuje na podeželje, v mirnejše kraje in kraje, kjer nam poplave ne predstavljajo hujše nevarnosti. Vas se ponaša tudi s prijetno okolico. Obkroža jo zelo lepa narava – od ljubljanskega barja do širnih gozdov z svojevrstno vegetacijo in živalskim svetom.

V vasi se najde tudi nekaj za gurmane in ljubitelje dobre hrane. Svoje storitve ponujajo dobro poznane gostilne oziroma restavracije Gostilna Pri Zgornjem Kirnu, Gostilna pri Mari in Gostilna pri Koširju.

Kulturna znamenitost kraja so cerkve, vsaka s svojo dolgoletno zgodovino. Najstarejša je cerkev Sv. Florjana v središču vasi, ki je bila zgrajena leta 1526 in večkrat prezidana. Sedanja stavba je iz leta 1750. Cerkev je tudi večkrat pogorela, zadnjič leta 1880. Najbolj zanimiv je njen glavni oltar, izdelan v rokokojskem stilu, ki ga krasijo kipi Sv. Florjanja, zavetnika gasilcev, Sv. Marka in Luka ter apostolov Simona in Juda.

Kronološko, po letu nastanka, sledi cerkev Sv. Jožefa. Zgrajena je bila v sredini 17. stoletja, na 439 m visokem griču nad Kamnikom pod Krimom in Preserjem. Zaradi njene osmerokotne oblike je znana daleč na okrog, vendar je njena notranjost še precej okrnjena. Bogoslužje oziroma sveta maša je v cerkvi le še 1. maja, na praznik dela.

Najmlajša med tremi cerkvami je cerkev žalostne matere božje na tako imenovani Žalostni gori. Je zelo znana romarska cerkev. Zidati so jo začeli leta 1725 in jo v dveh letih dokončali. Od takrat privablja veliko število romarjev. Za njeno postavitev je najzaslužnejši Franc Kovač-Faber, ki se je rodil v preserski fari in študiral po svetu. Bil je pripravljen financirati gradnjo te cerkve. Prepričal je bistriške kartuzijane, da so jo odobrili. Dandanes cerkev poleg lepe in zanimive notranje opreme navdušuje z zelo lepo in idilično urejeno okolico ter z obzidjem in trinajstimi kapelicami, ki služijo kot postaje križevega pota.

V Kamniku pod Krimom imamo tudi večji industrijski objekt – podružnico podjetja DUOL d.o.o.. Načeloma pa imajo v našem kraju sedež podjetja terciarnih panog gospodarstva. To so predvsem samostojni podjetniki, z izjemo podjetja Plan-Net d.o. o., ki je od svojega začetka do danes preraslo v zelo konkurenčno podjetje na področju elektroinštalacij in sončnih elektrarn. Podjetje je ustanovil še današnji lastnik družbe, Zdene Pal in je že od nekdaj pokrovitelj oziroma sponzor našega društva. V vasi imamo še avtokleparski servis AK Bojan Bačar s. p. in druge avtomehanike, ter nekaj mizarskih delavnic in drugih samostojnih podjetnikov. Vsi od naštetih so vedno po najbolših močeh pripomogli k delovanju društva.

Na cesti proti Borovnici ima sedež Javno Komunalno Podjetje Brezovica d. o. o., kjer je tudi vzpostavljen zbirni center oz deponija odpadkov, ki obratuje dvakrat tedensko (več info na povezavi).