Intervencija 5/2020

Nekaj podatkov o intervenciji:

Čas in kraj nastanka 22.4.2020, 14:40, Kamnik pod Krimom 13
Tip nesreče Tehnična pomoč – Vetrolom
Št. sodelujočih gasilcev (društev) 4(1)
Krajši opis Močan veter je na gospodarskem objektu odkril nekaj kritine. Gasilci smo pomagali lastniku zasilno pokriti del odkrite strehe.
Nastala škoda/poškodbe Nekaj škode na objektu, brez dodatnih poškodb

Nazaj na intervencije