Gasilska enota Kamnik pod Krimom mora v skladu z merili za II. kategorijo zagotavljati 23 operativnih gasilcev. Enoto sestavlja 32 gasilcev, ki smo ustrezno usposobljeni za posredovanje ob razližnih vrstah nesreč. Razpolagamo z vozili GVC 16/25, GVM-1 in AC 16/80. V pripravi oz. izdelavi je tudi novo manjše gasilsko vozilo FORD RANGER, ki bo kategorizirano kot VGV (Večnamensko Gasilsko Vozilo).

Poveljstvo:

  • Nejc Ulaga ⇒ poveljnik
  • Andrej Božič ⇒ namestnik poveljnika
  • Jure Bačar ⇒ podpoveljnik
  • Miran Repar ⇒ podpoveljnik
  • Nejc Rot ⇒ pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal (IDA)
  • Jernej Jerina ⇒ pomočnik poveljnika za radijske zveze
  • Rok Peršin ⇒ pomočnik poveljnika za prvo pomoč
  • Janez Trobevšek ⇒ glavni strojnik
  • Martin Šuštaršič ⇒ orodjar
  • Tomaž Flis ⇒ Odgovorni gasilec za izvajanje preventive.