MeddruA?tvena vaja A?lanic

Gasilke PGD Jezero so organizirale meddruA?tveno vajo na kmetijo A�JAPELJ-GREGARA� a�� poA?ar na stanovanjsko-gospodarskem objektu.
Vaja je potekala 8. oktobra 2011 na Jezeru. Na njej je skupaj sodelovalo 43 gasilk, ekipa prve pomoA?i in 6 strojnikov-voznikov iz 5 druA?tev ter Tea z reA?evalnim psom Kimom iz Zveze reA?evalnih psov Slovenije. Iz naA?ega druA?tva je sodelovalo 5 […]

Continue Reading →

Rezultati regijskega tekmovanja regije Ljubljana 1 za A?lane in A?lanice

Znani so rezultati regijskega mladinskega gasilskega tekmovanja regije Ljubljana 1, ki je potekalo 2.10.2011 v Tacnu. Tekmovanja so se udeleA?ile naslednje ekipe iz naA?e obA?ine:

A?lani A PGD Rakitna,
A?lani A PGD PodpeA?,
A?lanice A PGD PodpeA?,
A?lanice A PGD GoriA?ica-Prevalje,
A?lanice A PGD Kamnik pod Krimom,
A?lani B PGD PodpeA?,
A?lani B PGD GoriA?ica-Prevalje,
A?lani B PGD Vnanje Gorice,
A?lanice B […]

Continue Reading →

Rezultati obA?inskega tekmovanja za A?lane in A?lanice

Znani so rezultati obA?inskega gasilskega tekmovanja 2011 za A?lane in A?lanice, ki je potekalo 18.9.2011 v PodpeA?i, na Pristavi. Vsem tekmovalcem in tekmovalkam izrekamo A?estitke za doseA?ene rezultate. Z klikom na ustrezno povezavo si lahko ogledate rezultate tekmovalnih ekip iz Gasilske zveze Brezovica, Dolomiti aliA� Horjula:
A?lanske ekipe v postroju
Rezultati […]

Continue Reading →

TeA?aj vodja skupine 2011

V januarju 2011 so kandidati naA?ega druA?tva in ostalih gasilskih druA?tev v Gasilski zvezi Brezovica priA?eli s teoretiA?nim delom teA?aja za vodjo skupine.A� V nedeljo, 10. 4. 2011, so se vsi udeleA?iliA� praktiA?nih vaj v PodpeA?i. V soboto, 16. 4. 2011, po so uspeA?no opravili A?e zakljuA?ne vaje v IzobraA?evalnem centru RS na Igu.
Iz naA?ega […]

Continue Reading →

UspeA?no konA?ana A?istilna akcija

V soboto, 26. marca 2011, smo gasilci uspeA?no zakljuA?iliA�odmevno A?istilno akcijo OA?istimo barje. DvajsetA�gasilk in gasilcev nas je “A?istilo” na celotnem obmoA?juA�naA?e vasi.A�Ponovno smoA�nabrali presenetljivo veliko odpadkov – najveA? na obrobju vasi. Akcija je trajala 4 ure. Na koncu smo bili vsi udeleA?enci povabljeni na malico v PodpeA?.
A?alostno je, da organizator A?istilne akcije – Barjanski […]

Continue Reading →