Intervencija 7/2018

30 avgusta, 2018
8:24 popdo11:55 pop

Nekaj podatkov o intervenciji:

Čas in kraj nastanka 30.8.2018, 12:38, območje občine Brezovica
Tip nesreče Tehnična pomoč (vetrolom in poplave)
Št. sodelujočih gasilcev (društev) 65(6)
Uporabljena vozila GVM-1, GVC 16/25
Krajši opis Na območjo Brezovice, predvsem na območju Notranjih in Vnanjih goric, je prišlo do vetroloma in poplav. Gasilci smo odpravljali posledice na poškodovanih objektih in odstranjevali drevje iz ceste.
Nastala škoda/poškodbe Poleg velike gmotne škode na poškodovanih objektih, dodatna škoda ni nastala.

Nazaj na intervencije