Uporaba termo kamere

V soboto 2.6.2012 smo gasilci GZ Brezovice preizkusili termo kamero, katero je kupila civilna zaA?A?ita. Iz vsakega druA?tva sta se uporabe nauA?ila dva operativna A?lana, kamero pa bo sicer v vozilu imelo osrednje druA?tvo PGD PodpeA?.
Z IR termo kamero lahko hitro najdemo A?ariA?A?e poA?ara in izmerimo njegovo temperaturo, ter temperaturo v prostoru, ali pa nam […]

Continue Reading →

Vaje tehniA?nega reA?evanja

Gasilska enota se je v soboto 24.9.2011 udeleA?ila dodatnega usposabljanja tehniA?nega reA?evanja.
Ob sedmih zjutraj smo se operativci GE odpravili z GVC 16/25 v A�enA?ur. Tam smo si ogledali kratko predstavitev Holmatro opreme za tehniA?no reA?evanje. Nato smo na parkiriA?A?u za gasilskim domom priA?eli s praktiA?nimi vajami posredovanja pri prometnih nesreA?ah. Izvajali smo stabilizacijo vozila in […]

Continue Reading →

UspeA?no zakljuA?ili teA?aj vrvna tehnika

V soboto 14.5.2011 se je pri gasilskem domu na Jezeru zakljuA?il teA?aj za varno delo na viA?ini – vrvna tehnika.A� Na teoretiA?nem delu teA?aja smo spoznali opremo za varno delo na viA?ini, varnostne faktorje opreme, faktorje padcev, uporabo opreme in izkuA?nje predavatelja poklicnega gasilca in gorskega reA?evalca. Na praktiA?nem delu teA?aja smo se nauA?ili uporabe […]

Continue Reading →

TeA?aj vodja skupine 2011

V januarju 2011 so kandidati naA?ega druA?tva in ostalih gasilskih druA?tev v Gasilski zvezi Brezovica priA?eli s teoretiA?nim delom teA?aja za vodjo skupine.A� V nedeljo, 10. 4. 2011, so se vsi udeleA?iliA� praktiA?nih vaj v PodpeA?i. V soboto, 16. 4. 2011, po so uspeA?no opravili A?e zakljuA?ne vaje v IzobraA?evalnem centru RS na Igu.
Iz naA?ega […]

Continue Reading →