Društvena vaja

V sredo 18.4.2012 smo izvedli nenapovedano gasilsko vajo, gašenje gospodarskga objekta. Pri vaji smo uporabili GVC 16/25 in AC 16/50. Izvedli smo dva zunanja napada in enega notranjega. Notranji napadalci pa so morali preiskati objekt in iznesti ponesrečenca, ki ga je nato bolničar oskrbel. V sklopu vaje smo naredili še postavitev in uporabo trodelne lestve.