VRH

Vaja na Pritisk

Vaje smo se udeleA?ili zA�vozilom GVC 16/25, ki je nudilo vso potrebmo opremo,A� moA?tvo ter minimalno koliA?ino vode za interveniranje in z devetimi A?lani posadke.

Na vaji smo prikazali gaA?enje notranjih poA?arov, odstranjevanje in ohlajevanje nevarnih snovi ter prepreA?evanje A?irjenja poA?ara na sosednjeA� zgradbe in gozd.

VRH

TeA?aj za pridobitev A?ina niA?ji gasilski A?astnik – praktiA?ne vaje v Notranjih Goricah

26. 2. 2011 so v Notrnjih Goricah potekale praktiA?nie vaje a pridobitev A?ina niA?ji gasilski A?astnik, katerega so se udeleA?ili tudi gasilci izA�PGD Kamnik pod Krimom.

Na praktiA?nih vajah so teA?ajniki obnovili znanje iz postavljanja trodelne in stikalne lestv, izvajanja notranjih napadov sA�povdarkom na napadih preko lestve inA�postavitve zunanjih napadov ter vodennja osnovne intervencije.

Ob koncuA� je bila izvedena zakljuA?na vaja na gasilski dom v Notranjih Goricah. TeA?ajniki so bili razdeljeni v dvaA� sektorja , PodpeA?ki in BrezovA?ki. Vsakemu sektorju je bil doloA?en vodja GE. BrezovA?ki sektor je prevzel vodenje intervencije. PriA?el je z interviranjem z zunanjimi in notranjim napadom na vzhodni strani objekta. PodpeA?ki sektor je priA?el drugi na intervencijo in je priA?el z interveniranjem z zadnje strani gasilskega doma z dvema zunanjima ter enim notranjim napadom preko lestveA�. Vaja je bila uspeA?no izpeljana. Na njej je sodelovalo dvaindvajset gasilcev s A?tirimi vozili.

VRH

Vaja na “stari trgovini” v Kamniku pod Krimom

Feb ’11
17
2:00 pop

VajeA�-na njej jeA�sodelovalo enajst gasilcev – smo se udeleA?ili zA�voziloma GVC 16/25, ki je nudilo vso potrebmo opremo in moA?tvo za interveniranje ter AC 16/50, ki jeA�omogoA?ala dodaten vir vode.

Na vaji smo prikazali gaA?enje notranjih poA?arov, reA?evanje ponesreA?encev iz objekta, nudenje prve pomoA?i ponesreA?encem, gaA?enjeA�zunaj in varovanje sosednjih objektov. Uporabili smo pravi dim, da smo se A?imbolj pribliA?ali realni situaciji.