TOP

TeA?aj za pridobitev A?ina niA?ji gasilski A?astnik – praktiA?ne vaje v Notranjih Goricah

26. 2. 2011 so v Notrnjih Goricah potekale praktiA?nie vaje a pridobitev A?ina niA?ji gasilski A?astnik, katerega so se udeleA?ili tudi gasilci izA�PGD Kamnik pod Krimom.

Na praktiA?nih vajah so teA?ajniki obnovili znanje iz postavljanja trodelne in stikalne lestv, izvajanja notranjih napadov sA�povdarkom na napadih preko lestve inA�postavitve zunanjih napadov ter vodennja osnovne intervencije.

Ob koncuA� je bila izvedena zakljuA?na vaja na gasilski dom v Notranjih Goricah. TeA?ajniki so bili razdeljeni v dvaA� sektorja , PodpeA?ki in BrezovA?ki. Vsakemu sektorju je bil doloA?en vodja GE. BrezovA?ki sektor je prevzel vodenje intervencije. PriA?el je z interviranjem z zunanjimi in notranjim napadom na vzhodni strani objekta. PodpeA?ki sektor je priA?el drugi na intervencijo in je priA?el z interveniranjem z zadnje strani gasilskega doma z dvema zunanjima ter enim notranjim napadom preko lestveA�. Vaja je bila uspeA?no izpeljana. Na njej je sodelovalo dvaindvajset gasilcev s A?tirimi vozili.