Tečaj za pridobitev čina nižji gasilski častnik – praktične vaje v Notranjih Goricah

26. 2. 2011 so v Notrnjih Goricah potekale praktičnie vaje a pridobitev čina nižji gasilski častnik, katerega so se udeležili tudi gasilci iz PGD Kamnik pod Krimom.

Na praktičnih vajah so tečajniki obnovili znanje iz postavljanja trodelne in stikalne lestv, izvajanja notranjih napadov s povdarkom na napadih preko lestve in postavitve zunanjih napadov ter vodenja osnovne intervencije.

Ob koncu je bila izvedena zaključna vaja na gasilski dom v Notranjih Goricah. Tečajniki so bili razdeljeni v dva sektorja , Podpeški in Brezovški. Vsakemu sektorju je bil določen vodja GE. Brezovški sektor je prevzel vodenje intervencije. Pričel je z interviranjem z zunanjimi in notranjim napadom na vzhodni strani objekta. Podpeški sektor je prišel drugi na intervencijo in je pričel z interveniranjem z zadnje strani gasilskega doma z dvema zunanjima ter enim notranjim napadom preko lestve. Vaja je bila uspešno izpeljana. Na njej je sodelovalo dvaindvajset gasilcev s štirimi vozili.