Vaja na Pritisk

Vaje smo se udeležili z vozilom GVC 16/25, ki je nudilo vso potrebmo opremo, moštvo ter minimalno količino vode za interveniranje in z devetimi člani posadke.

Na vaji smo prikazali gašenje notranjih požarov, odstranjevanje in ohlajevanje nevarnih snovi ter preprečevanje širjenja požara na sosednje zgradbe in gozd.