POstopek ravnanja ob požaru na objektu

  • Ob požaru ne postanite panični.
  • Ob požaru takoj obvestite center za obveščanje na telefonsko številko 112.
  • Začetni požar lahko pogasite sami s priročnimi gasilnimi sredstvi kot so voda, pesek, pokrovka ali odeja.
  • Če vam začetnega požara ne uspe pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, uporabite ročni gasilni aparat.
  • Ob požaru v večstanovanjskih, predvsem visokih, objektih je največja nevarnost dim na stopnišču. Dim otežuje ali celo onemogoča umik iz objekta. V tem primeru v prostoru, kjer se nahajate, z mokrimi krpami zatesnite spodnji del vrat in v stanovanju počakajte na pomoč.
  • Če dim ni preveč gost, lahko dihala delno zaščitite tako, da držite pred usti moker robec ali krpo.
  • Ko pridejo gasilci, jih takoj opozorite nase. Vedite pa, da vsako odpiranje oken ali vrat pripomore k širjenju požara, predvsem dima.