Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:

 • skušajmo ohraniti mirno kri,
 • Če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim,
 • najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče,
 • Če presodimo, da situacije ne bomo mogli rečiti sami, nemudoma pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Številko 112 pokličite, če:

 1. Potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev.
 2. Opazite, da gori, izteka nevarna snov, je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, so pretrgane električne ali telefonske žice ali opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja.
 3. Ob nesreči ali povečani nevarnosti naravne ali druge nesreče.

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče,
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo,
 • kdaj se je zgodilo,
 • koliko je ponesrečencev,
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave … ),
 • kakšno pomoč potrebujete.

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.