Statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji kar 60 odstotkov požarov v domačem okolju in četrtina jih nastane med 22. in 6. uro, ko spimo.

NAJBOLJ POMEMBNO JE, DA SE VEDEMO PREVENTIVNO IN DA SMO V PRIMERU POŽARA PRIPRAVLJENI NA USTREZNO UKREPANJE

Ob nastanku požara je gašenje z ustreznim gasilnikom najpreprostejše in najuspešnejše, saj so gasilniki namenjeni ravno takim situacijam.

  • Gasilniki se v osnovi razlikujejo po vrsti gasilnega sredstva in količini polnitve gasila. Izberemo ga s pomočjo strokovnjaka glede na vrste snovi, ki lahko zagorijo ( npr. trdne snovi, tekočine, plini …)
  • Gasilnik namestimo na vidno in dostopno mesto, v bližini potencialnih virov požara, v bližini izhodnih vrat ali na hodnik, ki vodi na prosto. Nameščen naj bo tako, da je ročka gasilnika na višini 80 do 120 cm, merjeno od tal.
  • Večina gasilnikov ima zelo podoben način aktiviranja, ki je razmeroma preprost. Na nalepki z navodili je opisan postopek uporabe in se z njim seznanimo.
  • Gasilnik je potrebno periodično vzdrževati na pooblaščenem servisu, skladno z navodili proizvajalca.
  • Glede nakupa in vzdrževanja gasilnika se lahko posvetujemo na lokalni gasilski enoti ali pri pooblaščenih prodajalcih.