Vabilo na občni zbor PGD Kamnik pod Krimom

11 februarja, 2012
7:00 popdo9:00 pop

Vabimo vse člane PGD Kamnik pod Krimom, da se udeležite rednega letnega občnega zbora PGD Kamnik pod Krimom, ki bo v soboto, 11.2.2012, ob 19. uri. Potekal bo po sledečem predlaganem dnevnem redu:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov občnega zbora:
  • delovnega predsedstva in zapisnikarja,
  • overovatelja zapisnika,
  • verifikacijske komisije.
 3. Poročila o delu društva v letu 2011:
  • predsednice,
  • poveljnika,
  • blagajničarke,
  • predsednika Nadzornega odbora,
  • predsednice Komisije za delo s članicami, in
  • predsednice Komisije za delo z mladino.
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Razprava o poročilih dela društva v letu 2011
 6. Predlog plana dela društva za leto 2012
 7. Razprava in potrditev plana dela društva za leto 2012
 8. Sprejem Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju PGD Kamnik pod Krimom
 9. Podelitev odlikovanj in priznanj
 10. Predstavitev projekta novega gasilskega doma
 11. Razno

 

Po 20. členu Statuta PGD Kamnik pod Krimom je Občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj deset (10) članov.

Člani društva, ki imate gasilsko uniformo ali delovno obleko, Vas prosimo, da se Občnega zbora udeležite v njej.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NA spodnjih slikah si lahko pogledate še nekaj utrinkov iz občnega zbora.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!