TOP

UspeA?no zakljuA?ili teA?aj vrvna tehnika

V soboto 14.5.2011 se je pri gasilskem domu na Jezeru zakljuA?il teA?aj za varno delo na viA?ini – vrvna tehnika.A� Na teoretiA?nem delu teA?aja smo spoznali opremo za varno delo na viA?ini, varnostne faktorje opreme, faktorje padcev, uporabo opreme in izkuA?nje predavatelja poklicnega gasilca in gorskega reA?evalca. Na praktiA?nem delu teA?aja smo se nauA?ili uporabe opreme in se nauA?ili novih veA?A?in za delo na viA?ini. Gasilska zveza Brezovica je v okviru letne letne nabave opreme kupila po dva kompleta za vsako druA?tvo v zvezi. Sedaj imamo v naA?i enoti usposobljenih privih pet gasilcev, ki lahko posredujejo pri intervencijah na viA?ni. Sami pa bomo usposobili A?e druge gasilce v enoti.