Intervencija 12/2017

Nekaj podatkov o intervenciji:

Čas in kraj nastanka
28.11.2017, 19:59, Podpeč 72

Tip nesreče
Požar

Št. sodelujočih gasilcev (društev)
17(2)

Uporabljena vozila
GVC, AC

Krajši opis
Požar v vrtni lopi zraven kozolca. Požar je bil hitro omejen in pogašen.

Nastala škoda/poškodbe
Nastala je gmotna škoda na vrtni lopi. Dodatna škoda zaradi požara ni nastala.

 
⇐ nazaj na Intervencije

Continue Reading →

Intervencija 11/2017

Nekaj podatkov o intervenciji:

Čas in kraj nastanka
2.11.2017, 19:59, Kamnik pod Krimom / Industrijski obrat Hella

Tip nesreče
Požar

Št. sodelujočih gasilcev (društev)
13(2)

Uporabljena vozila
GVC

Krajši opis
Požar v industrijskem obratu na luči.

Nastala škoda/poškodbe
Dodatna škoda ali poškodbe niso nastala

 
⇐ nazaj na Intervencije

Continue Reading →

Intervencija 10/2017

Nekaj podatkov o intervenciji:

Čas in kraj nastanka
3.9.2017, 13:37, Kamnik pod Krimom

Tip nesreče
Poplave

Št. sodelujočih gasilcev (društev)
5(1)

Uporabljena vozila
GVC 16/25, GV-1

Krajši opis
Črpanje meteorne vode iz podvoza

Nastala škoda/poškodbe
Dodatna škoda ali poškodbe niso nastala

 
⇐ nazaj na Intervencije

Continue Reading →

Intervencija 9/2017

Nekaj podatkov o intervenciji:

Čas in kraj nastanka
28.6.2017, 13:37, Vnanje gorice

Tip nesreče
Poplave

Št. sodelujočih gasilcev (društev)
25(3)

Uporabljena vozila
GVC, AC, GVM

Krajši opis

Odpravljanje posledic po poplavah. Črpanje meteorne vode

Nastala škoda/poškodbe
Razen škode na objektih zaradi poplav druga škoda ni nastala.

 
⇐ nazaj na Intervencije

Continue Reading →

Intervencija 6-8/2017

Nekaj podatkov o intervenciji:

Čas in kraj nastanka
21.6.2017, 19:02, 3x Kamnik pod Krimom

Tip nesreče
Tehnična pomoč sanacija škode po poplavah

Št. sodelujočih gasilcev (društev)
26(3)

Uporabljena vozila
GVC 16/25, GVM-1, priklopnik z MB 8/8

Krajši opis

1. Izvlek avtomobila iz poplavljenega podvoza in črpanje vode z MB 8/8,
2. Črpanje vode iz zalite kleti
3. Črpanje vode iz zalite kleti

Nastala škoda/poškodbe
Razen škode na objektih zaradi […]

Continue Reading →