TOP

PriA?etek gradnje novega gasilskega doma

Pred kratkim se je priA?ela gradnja teA?ko priA?akovanega novega gasilskega doma v Kamniku pod Krimom. V gradnjo je vloA?eno veliko naA?ega prostovoljnega dela in prostega A?asa, vendar smo z napredkom gradnje zelo zadovoljni, seveda pa nam pri gradnji pomagajo tudi delavci podjetja Gradnje GrA?a d.o.o., ki nam s svojimi dolgoletnimi izkuA?njami lajA?ajo delo.A� Zadali smo si cilj, da letos pod eno streho zdruA?imo naA?o gasilsko mehanizacijo in s takim tempom napredovanja se zadanemu cilju zadovoljivo bliA?amo.A� Obenem se zahvaljujemo vsem naA?im krajnom, sosednjim gasilskim druA?tvom,A� podjetnikom, ki nam pri gradnji pomagate.
Utrinke iz poteka same gradnje si lahko ogledate na spodnjih slikah: