Prikaz aktiviranja roA?nega gasilnega aparata (S6)

1. Izvleci varovalko


2. Potisni ventil navzdol


A�3. Stisni roA?ico in priA?ni gasiti z usmerjanjem curka levo – desno


A�

Aparat drA?i vedno samo za nosilno roA?ico – navpiA?no !!

Velja za veA?ino gasilnih aparatov z notranjo jeklenko.