Pred priA?etkom kurilne sezone, ko je toplo in sonA?no poletje A?e davno mimo, se moramo vsi pripraviti na mrzle in temaA?ne zime in s tem A?as kurilne sezone. PriA?el je A?as, ko bomo ljudje vse bolj iskaliA�varnega zavetja vA�toplem objemu naA?ih domov.

Pa smo se vpraA?ali: Ali jeA�toplo zavetje res VARNO? Ali smo res storili vse, da bo kurilna sezona minila brez nepotrebnih teA?av in neA?elenih posledic???

Ali smo na kurilno sezono poleg zaloge kurjave pripravili tudi peA?i in dimnike???

K naA?i varnosti dosti pripomore upoA?tevanje doloA?il zakonodaje, ki nam velevajo redne periodiA?ne preglede, vzdrA?evanje in A?iA?A?enje kurilnih in dimovodnih naprav.

Ravnajmo pametno: Dajmo pred sezono dejanskoA�oA?istiti dimnike in peA?i; preglejmo ali je stanje peA?i in dimnikov takA?no, da A?e omogoA?a varno kurjenje! Delo prepustimo strokovnjakom!

V primeru, da smo na zgornje navedbe odgovorili pritrdilno in vseeno pride doA�dimniA?kega poA?ara naj ne bo odveA? nekaj nasvetov:

POA?ARA V DIMNIKU NIKAKORA�IN NIKOLIA�NE GASIMO Z VODO!!!

  • Iz bliA?ine dimnika umaknimo vse vnetljive predmete
  • Preverimo, da so dimniA?ka vratca dobro zaprta – da se plini, dim inogenj ne razA?irijo iz dimnika v prostor
  • OpoA?aru takojobvestimo GASILCE na telefonsko A?tevilko112 !!!

Poskrbimo, da bo naA?e bivanje res varno!