Kako ravnamo ob poA?aru na objektu

GaA?enje
  • Ob poA?aru ne postanite paniA?ni.
  • Ob poA?aru takoj obvestite center za obveA?A?anje na telefonsko A?tevilko 112.
  • ZaA?etni poA?ar lahko pogasite sami s priroA?nimi gasilnimi sredstvi kot soA�voda, pesek, pokrovka ali odeja.
  • A?e vam poA?ara ne uspe pogasiti s priroA?nimi gasilnimi sredstvi, uporabite roA?ni gasilni aparat.
  • Ob poA?aru v veA?stanovanjskih, predvsem visokih, objektih je najveA?ja nevarnost dim na stopniA?A?u, ki oteA?uje ali celo onemogoA?a umik iz objekta. V tem primeru v prostoru, kjer se nahajate, z mokrimi krpami zatesnite spodnji del vrat in v stanovanju poA?akajte na pomoA?.
  • A?e dim ni preveA? gost, lahko dihala delno zaA?A?itite tako, daA�drA?ite pred usti moker robec ali krpo.
  • Ko pridejo gasilci, jih takoj opozorite nase. Vedite pa, da vsako odpiranje oken ali vrat pripomore k A?irjenju poA?ara, predvsem dima.
Ukrepi pri gaA?enju poA?ara
SploA?ni preventivni ukrep

Na stopniA?A?u ne odlagajte gorljivih materialov, predvsem pa ne vnetljivih tekoA?in in plinov.