IzobraA?evanja v Gasilski zvezi Brezovica v letu 2011

  • TeA?aj za vodjo skupin

TeA?aj je potekal v PodpeA?i od 11. doA� 21. 1. 2011. UdeleA?ilo se ga je devet gasilcev, in vsi so uspeA?no opravili teoretiA?ni del. PraktiA?ne vaje bodoA�A� bodoA�9. 4. 2011 v PodpeA?i inA�16. 4. 2011 v IzobraA?evalnem centru za zaA?A?ito in reA?evanje RS na Igu.

  • TeA?aj za vodjo enot

TeA?aj je potekal v Vnanjih Goricah od 25.1. do 18.2. 2011. UdeleA?ili so se gaA�A?tirje gasilci inA�ga uspeA?no opravili teA?aj. PraktiA?ne vaje so bile 26. 2. 2011 v Notranjih Goricah in 12. 3. 2011 soA�v IzobraA?evalnem centru za zaA?A?ito in reA?evanje RS na Igu.

Gasilske vaje 2011

  • Termini vaj v letu 2011
Datum Vrsta vaje Lokacija Vodja vaje
20. 1. DruA?tvena Baza a�� stara trgovina DraA?en VujinoviA�
17. 2. DruA?tvena Pritisk Marko RonA?elj
18. 3 MeddruA?tvena Plan-net Miran Repar
21. 4. DruA?tvena Mizarska delavnica Alen Kramar
19. 5. MeddruA?tvena Trgovina Preserje DraA?en VujinoviA�
16. 6. DruA?tvena Tunel + gozdni poA?ar Rok PerA?in
2. 9. DruA?tvena AvtohiA?a Jagr Jure Volk
6. 10. DruA?tvena Avtoservis BaA?ar Miran Repar

Gasilska enota bo sodelovala tudiA�na meddruA?tvenih vajah, na katere bo povabljena. Med letom boA�na tehniA?nih dnevih, ki potekajo vsak A?etrtek zveA?er, izvajala A?e elementarne vaje.

IzobraA?ovanja na Igu v letu 2011

  • v aprilu sta gasilca Jure Volk in Alen Kramer uspeA?no opravila teA?aj iz tehniA?nega reA?evanja