Namenitev dela dohodnine gasilcem

(142. Člen Zakona o dohodnini)

Od leta 2007 omogoča 142. člen Zakona o dohodnini, da lahko vsak davčni zavezaneca posameznik zahteva, da se do 0,5 % dohodnine nameni za financiranje splošno koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov in političnih strank. V skladu z drugim odstavkom istega člena smo med upravičenci do tega dela dohodnine tudi prostovoljna gasilska društva.

Veliko davčnih zavezancev te možnosti še ni izkoristilo. Poudariti moramo, da za davčnega zavezanca takšna namenitev ne predstavlja nikakršne dodatne finančne obveznosti, saj se del dohodnine, ki jo mora plačati v vsakem primeru, le prenakaže drugemu koristniku, v tem primeru prostovoljnemu gasilskemu društvu. Za vse tiste posameznike, ki te možnosti še niste izkoristili in ste to pripravljeni narediti ter na tak način pomagati našemu društvu, prilagamo obrazec, ki ga izpolnjenega kadarkoli oddate izpostavi davčnega urada. To lahko opravite tudi preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si.
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Za vašo odločitev, da nam boste namenili 0,5 % dohodnine, se vam lepo zahvaljujemo
in vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom
NA POMOČ!

Prostovoljno gasilsko društvo
Kamnik pod Krimom

Obrazec za namenitev dela dohodnine