TOP

Namenitev dela dohodnine gasilcem

(142. A?len Zakona o dohodnini)

Od leta 2007 omogoA?a 142. A?len Zakona o dohodnini, da lahko vsak davA?ni zavezaneca��posameznik zahteva, da se do 0,5 % dohodnine nameni za financiranje sploA?no koristnihnamenov, reprezentativnih sindikatov in politiA?nih strank. V skladu z drugim odstavkom istega A?lena smo med upraviA?enci do tega dela dohodnine tudi prostovoljna gasilska druA?tva.

Veliko davA?nih zavezancev te moA?nosti A?e ni izkoristilo. Poudariti moramo, da za davA?negazavezanca takA?na namenitev ne predstavlja nikakrA?ne dodatne finanA?ne obveznosti, saj se del dohodnine, ki jo mora plaA?ati v vsakem primeru, le prenakaA?e drugemu koristniku a�� v tem primeru prostovoljnemu gasilskemu druA?tvu. Za vse tiste posameznike, ki te moA?nosti A?e niste izkoristili in ste to pripravljeni narediti ter na tak naA?in pomagati naA?emu druA?tvu, prilagamo obrazec, ki ga izpolnjenega kadarkoli oddate izpostavi davA?nega urada. To lahko opravite tudi preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si.
DavA?ni organ upoA?teva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davA?ni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Za vaA?o odloA?itev, da nam boste namenili 0,5 % dohodnine, se vam lepo zahvaljujemo
in vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom
A�NA POMOA?!A�

Prostovoljno gasilsko druA?tvo
Kamnik pod Krimom

Obrazec za namenitev dela dohodnine